مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3 حسابرس داخلی

پیچیدگی سازمانی و گسترش معاملات تجاری در اغلب کشورها موجب شده می باشد که مدیران بنگاه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی با در نظر داشتن مسئولیت خود و در راستای دستیابی به هدف‌های سازمانی و به مقصود اطمینان یافتن از هدایت بهینه کلیه منابع، واحدی به نام حسابرسی داخلی تشکیل دهند. دامنه فعالیت‌های حسابرسی داخلی به مراتب بیش از پیش گسترش یافته می باشد. از مهم‌ترین سازوکارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی، کنترل‌های داخلی و به تبع آن حسابرسی داخلی می باشد. حسابرسی داخلی در تدوین روش‌های کنترل داخلی اعم از مالی و غیرمالی، استقرار سیستم کنترل داخلی، مطالعه و ارزیابی سیستم کنترل داخلی، ارائه پیشنهادهای سازنده برای بهبود این سیستم و ارزیابی اثربخشی و کارایی بهره گیری از منابع بنگاه، نقشی اساسی و کلیدی دارد و در این راستا، سیستم های مالی، مدیریتی و عملیاتی و همچنین رسیدگی‌های ویژه را در دامنه کار خود دارد. محدوده فعالیت‌ها، روش‌ها و وظایف حسابرسی داخلی در سازمان و چگونگی گزارشگری آن بایستی به روشنی مشخص بوده و افراد و گروه‌های باصلاحیت پیوسته عملکرد حسابرسی داخلی را ارزیابی کنند. مدیران نیز بایستی از نتایج فعالیت‌های حسابرسی داخلی در جهت بهبود سازمان و اصلاح عملکردها بهره بگیرند. در این مقاله، تأثیر عملیات حسابرسی داخلی در سازمان و آثار آن بر کیفیت سیستم کنترل داخلی مطالعه می گردد (رحیمیان و همکاران، 1391).

2-3-1 تعریف حسابرسی داخلی

انجمن حسابرسان داخلی امریکا (IIA) در سال 2011 حسابرسی داخلی را این‌گونه تعریف می کند:

حسابرسی داخلی، یک فعالیت اطمینان‌بخش و مشاوره‌ای مستقل وبی طرف می باشد که باهدف ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان انجام می گردد. حسابرسی داخلی با به‌کارگیری شیوه‌ای اصولی و نظام‌مند برای ارزیاب و بهبود اثربخشی فرایندهای حاکمیت، کنترل و مدیریت ریسک، سازمان را برای دستیابی به اهداف یاری می کند. (عالی نژاد،1390).

طبق استاندارد حسابرسی 610 « ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی »، ازمجموعه استانداردهای حسابرسی ایران  حسابرسی داخلی چنین تعریف شده می باشد:

حسابرسی داخلی یعنی وظیفه ارزیابی که در داخل واحد مورد رسیدگی و توسط کارکنان آن به مقصود خدمت به آن واحد به وجود می‌آید و یکی از ارکان اصلی محیط کنترلی به شمار می رود. ارزیابی و مطالعه کفایت و اثربخشی سیستم های حسابداری و کنترل داخلی، مانند وظایف اصلی واحد حسابرسی داخلی می باشد.

امروزه تأثیر حسابرسی داخلی به گونه چشمگیری تغییر یافته می باشد. یکی از جامع‌ترین تعاریف جدید حسابرسی داخلی، به وسیله ساویر[1](2003) ارائه شده می باشد. وی حسابرسی داخلی را به این شکل تعریف می کند: ارزیابی هدفمند و منظم عملیات مختلف و کنترل داخلی سازمان توسط حسابرسان داخلی به مقصود تعیین اینکه:

  1. اطلاعات مالی و عملیاتی صحیح و قابل‌اتکاست،
  2. ریسک‌های واحد تجاری قابل‌شناسایی و کاهش دادن هستند،
  3. مقررات خارجی و سیاست‌های داخلی، قابل‌قبول هستند و روش‌های مورد بهره گیری، از آن سیاست‌ها پیروی می‌کنند،
  4. ضوابط عملیاتی رضایت‌بخش، کسب شده می باشد،
  5. منابع به گونه کارا و با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی، بهره گیری شده می باشد و
  6. هدف‌های سازمان به گونه موثر تامین شده‌اند.

همه این موارد در راستای هدف مشاوره مدیریت و برای کمک به اعضای سازمان در اجرای موثر مسئولیت‌های حاکمیتی آن‌هاست.این تعریف نشان می‌دهد که تأثیر حسابرسی داخلی از تأمین اعتبار و حفاظت دارایی‌ها به ارزش افزوده اعتبار و خدمات مشاوره از طریق نظارت، ارزیابی و بهبود مدیریت ریسک، کنترل و فرایند حاکمیت و راهبری، انتقال داده شده می باشد که برای حفظ و افزایش ارزش سهامداران و ذینفعان مهم می‌باشند (میر آقایی،1391).

[1]– Sawyer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

  • کدام عوامل از نظر حسابرس مستقل که به عنوان یکی از اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابرسی داخلی می‌باشد، می‌تواند باعث اتکای بیشتر حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی گردد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه مطالعه عوامل موثر بر افزایش سطح اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسی داخلی از دیدگاه حاکمیت شرکتی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری