مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1- مقدمه

منابع مالی عنصر حیاتی و مهمی می باشد که هم در تأسیس و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و هم در بهره برداری از آن‌ها تأثیر کلیدی دارد (مارس، 1977، 52). اگر منابع مالی در اختیار نباشد هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی را نمی‌توان پایه گذاری نمود. وظیفه هر مدیر مالی، بهینه سازی حقوق صاحبان سهام و بهره گیری از فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری به مقصود حداکثر رساندن بازده سهام سهامداران می باشد (بکر و ورگلر، 2002، 30). مدیر مالی در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می کند که شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تشخیص ساختار مالی و سرمایه و هم‌چنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی برای تحصیل بیشترین بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد. پس مدیران مالی شرکت‌ها می‌توانند از طریق انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی بر بازده سهام سهامداران و عوامل مختلف رشد شرکت اثر بگذارند (کارلسون و همکاران، 2006، 34). نکته مهم این می باشد که تصمیم گیری بهینه در خصوص ساختار مالی کدام می باشد و شرکت‌ها بایستی از چه ترکیبی در تأمین مالی خود بهره گیری کنند. اگر شرکت تمام منابع مورد نیاز را از محل سرمایه فراهم کند، از مزایای اهرم مالی بی بهره خواهد بود و اگر از بدهی در سطح بالایی بهره گیری کند، ریسک ورشکستگی خود را افزایش خواهد داد و اگر نسبت سود انباشته خود را افزایش دهد، از بهره گیری از فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری بی بهره خواهد ماند (ویو و ونگ، 2005، 44). در صورت بهره گیری از ساختار سرمایه بهینه[1]، هزینه سرمایه[2] شرکت حداقل و بازدهی و سودآوری شرکت حداکثر خواهد گردید (لیو، 2009، 78).

در این فصل، شیوه های تأمین مالی از طریق بدهی‌های عملیاتی و مالی و همچنین معایب و محاسن بعضی شیوه های یاد شده اظهار می گردد؛ سپس انواع بازده و شاخص‌های رشد شرکت و عوامل مختلف تأثیرگذار بر سود انباشته به اختصار تشریح می گردد. در ادامه نیز نظریات و تئوری‌های مربوط به تأمین مالی و همچنین پیشینه پژوهش مطرح می گردد.

2-2- بازار بورس

بازار بورس اوراق بهادار تأثیر مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تأمین مالی شرکت‌ها فراهم می‌آورد. از آن‌جا که این بازار در تخصیص منابع و سرمایه های ملی تأثیر سازنده ای دارد، پس مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود (استین، 1996، 55). افراد کوشش می‌کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند. بازارهای مالی و سرمایه ای نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش‌های تولیدی جذب می کند و هم‌چنین قادر می باشد بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تأثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می‌باشد. این بازار تأثیر واسطه ای را به عهده دارد که طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی به نام تأمین مالی را به راه می‌اندازد (باقری، 1388).در حال حاضر، بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمایه در ایران، تأثیر اساسی و مهمی در تأمین وجوه مورد نیاز شرکت‌ها و جذب سرمایه برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اعمال می کند. از این رو جهت افزایش آگاهی و دانش سرمایه گذاران و علاقه‌مندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، مطالعه و تحقیقاتی پیرامون فعالیت‌های بورس اوراق بهادار و شرکت‌های پذیرفته شده در آن ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد.

2-3- علت های عمده تأمین مالی شرکت‌ها

انگیزه مدیران از تأمین مالی را می‌توان در غالب سه دلیل عمده بازپرداخت بدهی، سرمایه گذاری در پرو‍‍ژه های جدید و جبران کمبود ‌جریان‌های‌ نقد عملیاتی می‌توان مطرح نمود (مجتهد زاده،1388).

1- Optimal Capital Structure

2- Cost of Capital

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید