مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- روش‌های تأمین مالی

شرکت‌ها به مقصود اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهامداران خود، از منابع مالی مختلف و به شیوه های گوناگون بهره گیری می‌کنند (کرجاک و همکاران، 1992، 67). مدیریت در راستای تأمین منابع مالی مناسب بایستی هزینه منابع متعدد مالی را مشخص نموده و آثاری را که این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی[1] شرکت دارند، تعیین نماید (جهانخانی،1373).

در یک طبقه بندی کلی، شیوه های تأمین مالی شرکت‌ها به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) تأمین مالی کوتاه مدت[2]

ب) تأمین مالی بلند مدت.

2-4-1 تأمین مالی کوتاه مدت

تأمین مالی کوتاه مدت، نوعی تأمین مالی که حداکثر ظرف مدت یک سال یا کمتر بازپرداخت گردد. در واقع، تاکنون تعریف عمومی و جامع پذیرفته شده ای از تأمین مالی کوتاه مدت ارائه نشده می باشد و تفاوت‌های موجود بین تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلندمدت از لحاظ مدت زمان جریانات نقدی شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد. تصمیمات تأمین مالی کوتاه مدت، مربوط به جریانات نقدی ورودی و خروجی شرکت در مدت یک سال و یا کمتر از آن می باشد (روس[3]،1991، 84).

2-4-2 تأمین مالی بلند مدت

تأمین مالی بلندمدت، اکثراً به مقصود سرمایه گذاری‌های بلندمدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه، توسعه تجهیزات و مواردی از این قبیل مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. هنگامی که شرکت بخواهد دارایی‌های خود را افزایش دهد و برای این مقصود به تأمین مالی نیاز پیدا کند، نخستین اقدام در این زمینه این می باشد که اطمینان حاصل گردد از این که از دارایی‌های موجود به صورت بهینه ای بهره برداری می گردد (زینگلس، 2000، 96). در بعضی موارد شرکت‌ها به مقصود تأمین نیازهای مالی خود و رفع مشکل کمبود سرمایه، بسیاری از دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند و خدمات مورد نیاز را از طریق اجاره تأمین می‌کنند. عمده‌ترین منابع تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها عبارتند از: بدهی‌های بلندمدت، سهام ممتاز، سهام عادی و سود انباشته. بدهی‌های بلندمدت، در حالت کلی شامل وام‌های بلندمدتی می باشد که معمولاً از طریق بانک‌ها و یا سایر مؤسسات مالی تأمین می گردد و همچنین اوراق قرضه چاپ گردیده توسط شرکت‌ها را نیز در برمی گیرد (ویو و همکاران، 2005، 73).

به گونه کلی در تجزیه و تحلیل استاندارد، دارایی‌ها و بدهی‌ها به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم شده و تمایزی بین دارایی‌ها و بدهی‌های مالی و عملیاتی از یکدیگر وجود ندارد. اما در پژوهش حاضر، به مقصود مطالعه اثر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام، دارایی‌ها و بدهی‌های مالی و عملیاتی از یکدیگر تفکیک شده‌اند و تنها تأمین مالی از طریق بدهی عملیاتی مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ لذا می‌توان شیوه های تأمین مالی ناشی از بدهی‌ها را به دو دسته زیر طبقه بندی نمود:

الف) تأمین مالی ناشی از بدهی‌های عملیاتی

ب) تأمین مالی ناشی از بدهی‌های مالی

همان گونه که گفته گردید، هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تأثیر عوامل مختلف رشد شرکت بر نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌هاست. از آن‌جا که بدهی‌های مالی نیز در تجزیه تحلیل و نتایج پژوهش تأثیر داشته‌اند بدین مقصود علاوه بر تعاریف بدهی‌های عملیاتی، توضیحاتی هرچند مختصر در ارتباط با این اقلام نیز در ادامه این فصل ارائه می گردد.

[1] – Operating Risk

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] – Long-Term Financing

3 – ROSS

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

هدف این پژوهش مطالعه و پاسخ به این سؤال می باشد که چه ارتباط بین عوامل مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. اهداف پژوهش در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به تبیین زیر اظهار می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با در نظر داشتن پیشینه این موضوع تاکنون به گونه مستقیم ارتباط عوامل مختلف رشد شرکت، نسبت تغییرات بدهی و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. هم‌چنین شواهد موجود در ارتباط با پژوهش‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن می باشد که پژوهش در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شرکت (فرصت‌های رشد، شاخص سودآوری، اندازه شرکت) و تأثیر آن بر نسبت تغییرات سود انباشته تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعه‌های به اقدام آمده و با در نظر داشتن محدودیت‌های موجود در ارتباط با پژوهش فوق این پژوهش غیر از پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی پژوهش :

نتایج این‌ پژوهش می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، زیرا ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغییرات بدهی و سرمایه و اصلاح ساختار این نسبت‌ها به تقویت فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شرکت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب برای شرکت فراهم نماید. پس تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل بهره گیری باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه مطالعه ارتباط بین معیارهای مختلف رشد شرکت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری